DUURZAAMHEID IS WAARDE CREëREN VOOR DE GEMEENSCHAP EN ARGOS

Argos

Duurzaamheid

Vanuit het besef dat wij medeverantwoordelijk zijn voor mens en milieu hecht Argos hecht veel waarde aan duurzame ontwikkeling. Alle Argos bedrijven streven naar een gezond evenwicht tussen het commerciële doel van het bedrijf en de impact op de omgeving in zijn sociale en ecologische context.

Milieubeheer
Wij zijn van mening dat we allemaal verantwoordelijk zijn om ons steentje bij te dragen aan de bescherming van ons milieu. Ons milieumanagementsysteem stelt ons in staat om milieuvervuiling te beheersen. Argos streeft ernaar om haar ecologische voetafdruk te verkleinen en duurzame cement-en betonmengsels te produceren. 

Gezondheid en veiligheid
Argos is er vast van overtuigd dat in termen van gezondheid en veiligheid, het enige acceptabele nul is. Ons doel is om te steven naar nul incidenten met verwondingen en beroepsziekten binnen ons personeelsbestand. 

Betrokkenheid bij de gemeenschap 
Argos Suriname is zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid als belangrijkste leverancier op het gebied van cement en beton in de Surinaamse gemeenschap. In ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondersteunen wij middels sponsoring geselecteerde activiteiten, van en voor de Surinaamse gemeenschap.

Recente

GemeenschapSprojecten

Bekijk hieronder een selectie uit de speciale projecten die wij ondersteunen